H E A L T H I O

در حال بارگذاری

بوتکمپ کارآفرینی در صنعت سل...

بوتکمپ کارآفرینی در صنعت سلامت برگزار می‌شود   استارتاپ استودیو و شتاب دهنده هلثیو با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران و مجموعه پیشگامان سلامت شفا در نظر دارد بوتکمپ کارآفرینی در صنعت سلامت را به منظور فراهم کردن بستر آموزش

مارکت بیوتکنولوژی تا سال ۲۰...

پنجمین هلثی پنل سلامت دیجیتال با موضوع نوآوری در صنعت بیوتکنولوژی برگزار شد بیوتک همراه با IT توسعه پیدا خواهد کرد به گزارش روابط‌عمومی شتاب‌دهنده و استارتاپ استودیو هلثیو پنجمین پنل سلامت دیجیتال در 8 شهریورماه و به‌صورت آنلاین با