H E A L T H I O

در حال بارگذاری

بوتکمپ کارآفرینی در صنعت سل...

بوتکمپ کارآفرینی در صنعت سلامت برگزار می‌شود   استارتاپ استودیو و شتاب دهنده هلثیو با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران و مجموعه پیشگامان سلامت شفا در نظر دارد بوتکمپ کارآفرینی در صنعت سلامت را به منظور فراهم کردن بستر آموزش