H E A L T H I O

در حال بارگذاری

چه چالش هایی برای تحول مراقبت های بهداشتی دیجیتال همچنان پیش روست؟   روشی که مردم خرید می کنند، کارهای بانکی خود را انجام می دهند و کسب و کار خود را اداره می کنند، با افزایش استفاده از دستگاه

آنچه سرمایه گذاران خطرپذیر ...

آنچه سرمایه گذاران خطرپذیر در استارت‌آپ‌ها به دنبال آن هستند! سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) یک عنصر کلیدی در رشد فناوری‌ها و راه حل های نوآورانه است. نوآوری‌ها در طبیعت خود خطرات زیادی را در توسعه و پذیرش خود به همراه دارند