H E A L T H I O

در حال بارگذاری

نظام سلامت ایران تشنه نوآور...

بهزاد سیفی، مدیرعامل استارتاپ‌استودیوی هلثیو، از اهمیت راه‌اندازی سازمان سلامت دیجیتال در وزارت بهداشت می‌گوید نوآوری سقف ندارد، ولی چارچوب دارد و چارچوب آن شناخت ساختار رسمی و غیررسمی است که ایده نوآورانه در آن رشد می‌کند. در نوآوری سلامت

آشنایی و تعامل شتابدهنده ها...

مدیرعامل شتابدهنده هلثیو که در پنل استراتژی خروج شتابدهنده از استارتاپ حضور داشت گفت: اتفاق مثبت پردیس سامیت آشنایی شتابدهنده‌های مختلف با یکدیگر است، موضوعی که زمینه همکاری‌های مشترک را فراهم می‌کند و این همکاری شانس موفقیت تیم‌های حاضر در

تقابل دولت با استارتاپ‌های...

نام شتابدهنده‌ها و استارتاپ استودیوهای زیادی در اکوسیستم شنیده می‌شود و اخیرا برخی از این مجموعه‌ها به صورت تخصصی در یک حوزه خاص کار می‌کنند. استارتاپ استودیو هلثیو همانطور که از اسمش برمی‌آید تمرکز اصلی خود را روی استارتاپ‌ها و

سرمایه‌گذاری مشترک گروه مد...

استارتاپ هومکا موفق به جذب سرمایه از هلدینگ مکث و گروه مدیریت سرمایه لیان شد. هومکا مجموعه‌ی ارائه دهنده خدمات سلامت در محل است که فعالیت خود را با هدف افزایش دسترس‌پذیری و راحتی خدمات سلامت برای مردم، از اردیبهشت