H E A L T H I O

Loading

لیست شتابدهنده های سلامت ای...

مقدمه نخستین باری که نام شتابدهنده را شنیدید چه چیزی به ذهن‌تان آمد؟ اگر تا قبل از آن با علم فیزیک کمی آشنا بودید، احتمالا دستگاه­‌های عظیمی را بیاد می‌آوردید که کار­شان شتاب دادن به ذرات باردار است. در فضای