H E A L T H I O

Loading

بازارهای فناوری پزشکی نوظه...

مدیران صنعت فناوری پزشکی متعجبند که چطور اینقدر سریع شرکت‌های داخلی در بازارهای محلی رشد کردند؛ و مهم‌تر اینکه: چطور رشدی پایدار دارند. شرکت‌های فناوری پزشکی آمریکایی بزرگ‌ترین تامین‌کننده فناوری پزشکی بازارهای نوظهور همچون چین، هند و برزیل در دهه